Gheorghe Iova

Data şi locul naşterii: 8 ianuarie 1950, Găgeni de Jos, comuna Vintileanca, azi Săhăteni. Oficialităţi au stabilit data de 29.01.1950.
Părinţii: Maria
Căsătorit cu Doina Iova
Şcoli absolvite: 1-4, Găgeni; 5-7, Vintileanca; 8-11, Liceul theoretic din Mizil; un semestru, la Politehnica din Bucureşti, 1967; 1968 – 1972, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de limba şi literatura română limba şi literatura franceză.
Ocupaţia – de la început până azi: profesor de limba franceză, 1972-1976, în comuna Breaza şi în oraşul Râmnicul Sărat, jud. Buzău; muncitor necalificat la Filatura şi finisajul Baloteşti, febuarie-august 1978 şi, 1980-1989 la Centrul de Cercetare şi Proiectare a Îmbrăcămitei din cadrul Centralei Industriei Confecţiilor din Bucureşti; redactor la “Contrapunct”, 1990-1992 şi, 1992-1994, la “Contemporanul – ideea europeană”; profesor de filosofie (cursul şi seminarul) la Academia de Arte din Bucureşti 1994-1996 şi 1997-1998; muzeograf la Muzeul Literaturii Române din Bucureşti; pensionar din 29.01.2015.
Cercuri şi cenacluri literare frecventate: “Viaţa Buzăului”, 1968, 1975 – ‘76; “Junimea”, 1969 – 1972: din oct. 1970, până în iunie 1972, am condus acest cenaclu.
Debutul literar în presă: “Viaţa Buzăului”, Supliment literar, Nr. 1, decembrie 1968
Colaborări la reviste şi / sau volume collective: “Luceafărul”, 9 mai 1970; “Viaţa Buzăului”, iulie, 1975; “Vatra”, 7, 1978; “Echinox”, 1980, nr. 8-9-10; “Viaţa Românească” (mai multe numere 1979-1989), “Contrapunct” 1990-1991; “Contemporanul – idea europeană” 1991-1993; la foarte multe publicaţii, în anii 1991 – 1993; “Desant ‘83”; “Nouă poeţi”, 1984.
Debutul literar în volum: “TEXTEIOVA”, C.R., 1992, genul: texte Iova.

Alburi – șantiere

Din soare au mai rămas umbrele mâluri

Și amintirea lui în trestii.

Pe pântece încrengături negre

Strângerea crispată a unui sac plin.

Cu gâtul pe linia șanțului descoperi dragostea –

Toată, amiaza lăsată între o piatră și o baltă.

Cum îmi clipoceau apele pe gât!

Urechea îmi e un prundiș.

Să duc așa în trepte în liane în căldură

durerea de a fi la ocolișurile lumii.

Alburi coboară orice lucru în memorie.

A venit Pan în fălci și a stors jungla -Măr!

Sahare -panouri am prins între degete

În ochi fuioare de fum până departe.

Dacă aș putea aduce, aici, pe hârtie,

șantierul în locul albului

mocirla în locul umbrei

pietrele ar înflori

ierburile ar năvăli afară din scrisuri.

Iliada imnul genealogiei noastre!

Cărți publicate:
1.“Desant ‘83”, C.R.; 1983;
2.“Nouă poeţi”, C.R.,1984;
3.“TEXTEIOVA”, C.R., 1992;
4.“1971. Ordinea în care el plânge”, C.R., 1997;
5.“1973. Sintaxa libertăţii de a spune”, Axa, 1998;
6.“Călare pe muşcătură”, Paralela 45, 1998;
7.“De câţi oameni e nevoie pentru sfârşitul lumii”, Paralela 45, 1999;
8.“Acţiunea textuală. Bunul simţ vizionar”, Paralela 45, 1999;
9.“1973. Sintaxa libertăţii de a spune”, pe C.D. “Cartea virtuală, 50 de volume, LITERATURA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ: Antologia Virtuală Noesis nr. 2 (noiembrie 2000)”, editat de SOCIETATEA CULTURALĂ NOESIS, www.noesis.ro.
10.“ELEVEN”, editura CEEA CE – 2007.
11.„Excursia în plină desfăşurare”, Charmides, 2010;
12.„texteiova”, Tracus Arte, 2011, (reeditare);
13.„Vânt cu aşchii”, Vinea, 2011;
14.„geniul catren”, Charmides, 2012;
15.„Documentarea unei neînţelegeri”, Charmides, 2012;
16.„Călare pe muşcătură”, Vinea, 2012; (reeditare)
17.„Tranzbordare 13”, Max Blecher, 2013, (carte colectivă);
18.„Căzut, între două studenţii.1968.”, EIKON, 2015;
19.„epopee participativă”, București `21, ARCUB, 2015, (carte colectivă);
20.„Lumea este un zid, de care nu mă pot îndepărta”, Charmides, 2015;
21.„Etalonul Mizil”, casa de pariuri literare, 2016, (coautor);

Premii literare:
Viaţa Românească, eseu, menţiune „Cititorul”, 19. XII. 1984;
Frontiera Poesis, pentru „Cartea de poezie a anului”, 1973. Sintaxa libertăţii de a spune, Satu Mare – 1998;
Premiul A. S. P. Ro. pentru roman, pe anul 1999, De câţi oameni e nevoie pentru sfârşitul lumii, 27 mai 2000;
Premiul Uniunii Scriitorilor din România, pentru eseu, pe anul 1999, Acţiunea textuală. Bunul simţ vizionar, Ed. Paralela 45, în iunie 2000;
Premiul festivalului „Poezia în avangardă”, Sighişoara 5-7 mai 2006;
Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu”, Buzău, a acordat, la împlinirea a 50 de ani, o DIPLOMĂ DE ONOARE, „poetului şi prozatorului Gheoghe Iova – pentru întreaga activitate scriitoricească”, la 27 noiembrie 2000.