Îmi pipăi cu frică tălpile de Albert Denn

Îmi pipăi cu frică tălpile de Albert Denn

“Albert Denn face parte din acea familie rară de poeţi care se nasc cu lecţia gata învăţată, altă excepţie de la regulă. Lucru cu atît mai şocant la un debutant, a cărui poezie se exprimă mai mult tăcînd, la un poet bîntuit de voluptăţi spirituale sub care se ascunde, lăsînd uşa uşor întredeschisă chemării surdinizate a simţurilor. Ascunzătorile, tăcerile autoimpuse întărîtă mult mai adînc zona strigătelor carnale al căror glas înfundat se amplifică sub apăsarea căluşului. Albert Denn pare să se simtă bine în ascunzătoarea tăcerilor lui, fiindcă nu poţi vorbi cu tine însuţi decît fără cuvintele cu care te adresezi altora. La adăpostul controlului cerebral se simte protejat.”
Nora Iuga