Albert Denn

Albert Denn face parte din acea familie rară de poeți care se nasc cu lecția gata învățată, altă excepție de la regulă Lucru cu atît mai șocant la un debutant, a cărui poezie se exprimă mai mult tăcînd, la un poet bîntuit de voluptăți spirituale sub care se ascunde, lăsînd ușa ușor întredeschisă chemării surdinizate a simțurilor. Ascunzătorile, tăcerile autoimpuse întărîtă mult mai adînc zona strigătelor carnale al căror glas înfundat se amplifică sub apăsarea călușului. Albert Denn pare să se simtă bine în ascunzătoarea tăcerilor lui, fiindcă nu poți vorbi cu tine însuți decît fără cuvintele cu care te adresezi altora. La adăpostul controlului cerebral se simte protejat.” Nora Iuga

Afișez toate cele 3 rezultate